Chủ nhật, 26/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12D01 25.7 D01

Mã ngành
7380101|12D01
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
D01