Thứ sáu, 24/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12D01 23.4 D01

Mã ngành
7380101|12D01
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
D01