Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12C00 28 C00

Mã ngành
7380101|12C00
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
C00