Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12C00 26.63 C00

Mã ngành
7380101|12C00
Điểm chuẩn
26.63
Tổ hợp môn
C00