Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12C00 27.25 C00

Mã ngành
7380101|12C00
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
C00