Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12A01 25.2 A01

Mã ngành
7380101|12A01
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A01