Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12A01 21.75 A01

Mã ngành
7380101|12A01
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A01