Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12A00 23.79 A00

Mã ngành
7380101|12A00
Điểm chuẩn
23.79
Tổ hợp môn
A00