Thứ năm, 1/6/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12A00 24.6 A00

Mã ngành
7380101|12A00
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00