Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|12A00 24.25 A00

Mã ngành
7380101|12A00
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00