Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22D01 21.7 D01

Mã ngành
7380101|22D01
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
D01