Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22D01 21.1 D01

Mã ngành
7380101|22D01
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
D01