Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22C00 26.5 C00

Mã ngành
7380101|22C00
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00