Thứ hai, 27/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22A01 22.95 A01

Mã ngành
7380101|22A01
Điểm chuẩn
22.95
Tổ hợp môn
A01