Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22A01 23.55 A01

Mã ngành
7380101|22A01
Điểm chuẩn
23.55
Tổ hợp môn
A01