Thứ tư, 4/10/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22A01 21.35 A01

Mã ngành
7380101|22A01
Điểm chuẩn
21.35
Tổ hợp môn
A01