Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22A00 22 A00

Mã ngành
7380101|22A00
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00