Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|22A00 23.35 A00

Mã ngành
7380101|22A00
Điểm chuẩn
23.35
Tổ hợp môn
A00