Thứ bảy, 25/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11D01 26.2 D01

Mã ngành
7380101|11D01
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
D01