Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11D01 24.92 D01

Mã ngành
7380101|11D01
Điểm chuẩn
24.92
Tổ hợp môn
D01