Thứ tư, 7/6/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11D01 25.05 D01

Mã ngành
7380101|11D01
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
D01