Thứ năm, 16/9/2021
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11D01 21.7 D01

Nữ - phía Bắc - D00

Mã ngành
7380101|11D01
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Nữ - phía Bắc - D00