Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Cửu Long

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 14 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01