Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Cửu Long

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 15 A00

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00