Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01