Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01