Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01