Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01