Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 21.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01