Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 28.25 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01