Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Cần Thơ

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 24.61 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
24.61
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01