Thứ tư, 4/10/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11C00 27.31 C00

Mã ngành
7380101|11C00
Điểm chuẩn
27.31
Tổ hợp môn
C00