Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11C00 28.25 C00

Mã ngành
7380101|11C00
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
C00