Thứ sáu, 24/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11C00 29 C00

Mã ngành
7380101|11C00
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
C00