Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A01 22.8 A01

Mã ngành
7380101|11A01
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A01