Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A01 23.5 A01

Mã ngành
7380101|11A01
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A01