Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A01 21.5 A01

Mã ngành
7380101|11A01
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A01