Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A00 23.75 A00

Mã ngành
7380101|11A00
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00