Thứ sáu, 2/6/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A00 24.95 A00

Mã ngành
7380101|11A00
Điểm chuẩn
24.95
Tổ hợp môn
A00