Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|11A00 24.45 A00

Mã ngành
7380101|11A00
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
A00