Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21D01 23.85 D01

Mã ngành
7380101|21D01
Điểm chuẩn
23.85
Tổ hợp môn
D01