Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21D01 22.65 D01

Mã ngành
7380101|21D01
Điểm chuẩn
22.65
Tổ hợp môn
D01