Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21D01 24 D01

Mã ngành
7380101|21D01
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01