Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21C00 26.2 C00

Mã ngành
7380101|21C00
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
C00