Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21C00 27.75 C00

Mã ngành
7380101|21C00
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
C00