Chủ nhật, 19/9/2021
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A01 23.9 A01

Mã ngành
7380101|21A01
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A01