Thứ sáu, 9/6/2023
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A01 22.25 A01

Mã ngành
7380101|21A01
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A01