Thứ năm, 23/5/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A01 21.15 A01

Mã ngành
7380101|21A01
Điểm chuẩn
21.15
Tổ hợp môn
A01