Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 22.93 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
22.93
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01