Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 35.05 D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
35.05
Tổ hợp môn
D01