Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Thăng Long

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26.15 A01, D01, D03

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26.15
Tổ hợp môn
A01, D01, D03