Chủ nhật, 10/12/2023
Đại học Thăng Long

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25.41 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25.41
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90