Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 27.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01