Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01