Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 16.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01