Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01