Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01