Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01