Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 24 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01