Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Mở TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26.95 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07