Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Mở TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07