Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25 A01, C01, D01, D96

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, C01, D01, D96