Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 36.9 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
36.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2