Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 34.45 A00, A01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
34.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01