Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Hoa Sen

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 15 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09