Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Hoa Sen

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09