Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 27.1 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96