Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Tài chính Marketing

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25.9 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96