Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01