Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Gia Định

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 16 A00, A01, C00, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D07