Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tây Đô

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 15 A00

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00