Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01