Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01