Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 20.5 A01

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A01