Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Hoa Sen

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09