Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công Nghệ TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01