Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 18 A00, A01, D01, D15

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D15