Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 22.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10