Thứ năm, 25/7/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 16 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10