Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 A07, A09, C00, C20

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A07, A09, C00, C20