Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 24.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01