Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 25.25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01