Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01