Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01