Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Hoa Sen

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16 A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D09