Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 20 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15