Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 21 A01, D14, D15

Tiếng Anh nhân hệ số 2

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D14, D15
Ghi chú
Tiếng Anh nhân hệ số 2