Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 18 A00, A01, D01, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D15