Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 22.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10