Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Gia Định

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 A00, A01, C00, D06

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D06