Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Phan Thiết

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01