Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Tây Đô

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15