Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Tây Đô

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01