Thứ bảy, 13/7/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10