Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Tiền Giang

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 19 C00, D01, D14, D78

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78