Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Tiền Giang

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 18 D01, D14, D78

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, D14, D78